Bericht

 


Door de SIED zijn aan de gemeente Deventer 5 projecten voorgedragen die voor de aanpak van de recessie kunnen worden uitgevoerd. Totaalbedrag investeringen: ruim € 16 miljoen.

Het betreft de volgende projecten (de kosten worden indicatief aangegeven).

1. Het uitbaggeren en het herstel van de remmingwerken in de voorhaven van de Prins Bernhardsluis.
Deze werken zijn nodig voor het functioneren van de haven. Ze zijn vanwege een gebrek aan financiële middelen niet meegenomen met de voorgenomen renovatie van de sluis. Kosten: € 500.000
2. de restauratie van het Pothoofd (bastion
De hernieuwde aanleg annex restauratie van de Pothoofdkade aan de IJssel (de historische kademuur) met bijbehorende voorzieningen (kosten € 4,3 miljoen) moet vanwege de Europese subsidies in de periode 2009/2011 zijn uitgevoerd. Het bastion zou gelijktijdig moeten worden aangepakt waardoor de gehele oeverzone een positieve uitstraling krijgt. Kosten: € 0,8 miljoen.
3. De verlenging van de Buitengracht in combinatie met de bouw van de ondergrondse parkeergarage met 250 parkeerplaatsen.
De bouw van de parkeergarage is op korte termijn noodzakelijk. De tijdelijke parkeergarage bij de Wilhelminabrug moet in 2013 zijn gesloopt. Kosten parkeergarage voor 250 plaatsen € 11.250.000.—(rendabele investering). Een vergroting van het aantal parkeerplaatsen is mogelijk zodat ingespeeld kan worden op de behoefte van de binnenstad. Kosten verlenging Buitengracht tot de Wilhelminabrug
€ 3,5 miljoen.
4. Sloop panden HAT eenheden Pothoofd 129/185.
Is nodig voor in- en uitrit van de parkeergarage. Kosten € 300.000 (rendabele investering).
5. De restauratie van de voormalige molenmakerij Ten Zijthof aan de Sluistraat.
Het gaat hier niet om een directe investering van de gemeente. Wij zien dit als een mooi project voor de NV Bergkwartier. Wellicht is een bijdrage van gemeente en/of provincie nodig voor de afdekking van de onrendabele top (is formeel geen monument), dit afhankelijk van de bestemming die aan dit pand kan worden gegeven. Kosten € 1 miljoen.

De uitvoering van bovengenoemde projecten zou op korte termijn de werkgelegenheid zeer bevorderen en op langere termijn tevens een economische spin-off voor de stad opleveren.