Bericht

De SIED en de SOD (de Stichting Oud Deventer) hebben het beroepschrift tegen de sloop van de Pothoofdkade ingetrokken. Er is overleg geweest. Partijen zien op basis daarvan kans om er alsnog uit te komen.

De gemeente, SIED en SOD zullen in gezamenlijk overleg nader bekijken of en zo ja, op welke wijze, restauratie van de huidige Pothoofdkade mogelijk en uit een oogpunt van duurzaamheid en financiën verantwoord is. Indien er geen restauratie mogelijk blijkt te zijn, dan zullen SIED en SOD niet bij voorbaat vasthouden aan de huidige situerering van de Pothoofdkade. Voor dit overleg wordt 2 maanden uitgetrokken. Binnen die periode moet de gevormde (gezamenlijke) overleggroep met een advies aan het college van burgemeester en wethouders komen.