Bericht

 

 

Blikcollectie Reijns is nu bij het Historisch Museum De Waag.


De Blikcollectie Reijns is op vrijdag 14 november 2008 aan de directeur van het Historisch Museum De Waag, de heer Charles Boissevain, in de vergaderruimte van de SIED overgedragen.
Na de selectie van de blikjes in Rotterdam in februari j.l. werd de collectie (bestaande uit ruim 2800 blikjes) naar Deventer overgebracht.
In een speciaal daarvoor ingerichte ruimte van de buren - het gemaal van het Waterschap Groot Salland - zijn vrijwilligers daarna ruim 6 maanden gedurende 1 á 2 halve dagen per week in touw geweest om de blikjes opslaggereed te maken. Daarvoor moest voor elk blikje een aantal bewerkingen plaatsvinden: opmeten, nummeren (elk blikje kreeg een uniek nummer), beschrijven, registreren, fotograferen. Alle gegevens werden tenslotte ingebracht in het databestand van het Historisch Museum. Binnenkort zal de gehele collectie via de website van de Deventer Musea kunnen worden ingezien.

De laatste doos met blikjes werd door Eric Giesbers, namens het team van vrijwilligers van de SIED aan directeur Charles Boissevain en conservator Petra van Boheemen overhandigd.

Daarvoor werd aan beiden wel een laatste inspanning gevraagd. De laatste vier blikjes uit de doos moesten nog worden genummerd. Daar kwam het nodige aan te pas.

Charles Boissevain noemde in zijn dankwoord deze overdracht een prachtig voorbeeld van de goede samenwerking die er tussen het Historisch Museum en de SIED bestaat. Acht jaar geleden werd het museum al in de gelegenheid gesteld de collectie over te nemen. Daar werd toen mede vanwege het vele daaraan verbonden werk vanaf afgezien. Dankzij de inzet van de medewerkers van de SIED is toch een toevoeging aan de bestaande blikcollectie van Deventer mogelijk geworden. In mei 2010 zal er in het Historisch Museum De Waag een tentoonstelling van verpakkingsblik worden gehouden. De collectie Reijns zal dan een wezenlijk onderdeel van die tentoonstelling uitmaken.

Alle leden van het team kregen als dank een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigd blikje overhandigd.

SIED-voorzitter Gijs van Elk roemde het win-win resultaat van deze samenwerking. De SIED wilde dat de collectie (toch) naar Deventer kwam omdat de blikindustrie zo nauw met de stad is verbonden. Eric Giesbers en Gerrit Brilman, beiden bestuursleden van de SIED, voerden de onderhandelingen. Als steun in de rug had de gemeente zich tevoren bereid had verklaard de collectie over te nemen en de instandhouding voor de toekomst te waarborgen. Daardoor konden de onderhandelingen met succes worden afgerond. Binnen de door het Historisch Museum gestelde criteria is er vervolgens door het team van medewerkers van de SIED geselecteerd. Nu vormt deze uitbreiding een duidelijke meerwaarde voor de Deventer Blikcollectie.

Alle reden om vervolgens op het bereikte resultaat te toasten.

 


Een foto- impressie van de overdracht