Bericht

De Raambrug uit 1887 komt terug

 De Raambrug uit 1887 over de Buitengacht tussen het Pothoofdflats en de Raambuurt is door toedoen van de SIED herplaatst. 

de geschiedenis

In de laatste decennia van de 19e eeuw ontstaat de behoefte aan deze verbinding.De Raambuurt is een echt industrieterrein geworden met bedrijfsvestigingen als de Ijzergieterij Nering Bögel, de Gasfabriek, de stoomolieslagerij Ten Hove en de stoomgrutterij en lijnmeelfabriek van Weijers. Het Pothoofd ontwikkelt zich als een belangrijke handelskade. We vinden daar het enorme graanpakhuis van van de Lande, vele silo's, kranen en loodsen van het Deventer Overslagbedrijf.  In februari 1945 wordt de brug door een bombardement vernield.  Na de oorlog komt er een noodbruggetje dat er  meer dan 60 jaar zal staan. Het buggetje verkeert dan in een vervallen staat, het is doorgeroest. 

initiatief SIED

 Op initiatief van de SIED komt er een replica van de brug van 1887 terug. Een projectgroep van de SIED, bestaande uit Anton Obdeijn, Martin Kleine Schaars en Ruud Johannes hebben dit propject opgepakt.Aanvankelijk wilde de gemeente het noodbruggetje terugbrengen. Daarvoor was door de gemeente in april 2006 al opdracht gegeven. Door de medewerkers van de SIED is in het archief van de gemeente de tekening van het ontwerp van 1886 opgespoord. Deze tekening is door het architectenbureau I'M uitgedetailleerd. Op die basis hebben wij de gemeente - met steun van de bewonersvereniging Raambuurt - kunnen overtuigen dat het ontwerp van 1886 in deze oud industriële omgeving de voorkeur verdient.

bouw brug 1887

 In november 2008 kan het aannemersbedrijf  Tébezo uit Genemuiden met de plaatsing van de brug beginnen.  Allereerst met het aanbrengen van de stalen balken die het wegdek moeten dragen. Vervolgens wordt de brugopbouw (de hamei) geplaatst. De jaartallen 1887 en 2008 prijken daarop.

Het is een heel karwei om het horizontaal deel - de balans - in de hamei te schuiven. Daar komt een hijskraan bij te pas. De plaatsing van de balans in de hamei is precisiewerk dat door de werkers van Tébezo met veel geduld wordt uitgevoerd.

Er wordt er ook in de avonduren nog aan gewerkt. Het was niet eenvouwig om de assen die de balans moeten dragen binnen de daarvoor bestemde ruimte ingepast te krijgen. Dat lukt bij kunstlicht maar met één as. Op dinsdagochtend kan de tweede as worden geplaatst, de balans bevestigd en de hijskraan kan verdwijnen.

Op maandag 28 september 2009 is de brug officiëel geopend. De opening is een feestelijke genbeurtenis waarbij bewoners van de Raambuurt en het Pothoofd, vertegenwoordigers van de gemeente Deventer, de SIED, de aannemer Tebézo uit Genemuiden en andere genodigden aanwezig waren. Het is een prachtige brug geworden die uitstekend past in deze omgeving. Een mooi voorbeeld van vernieuwing met behoud van industrieel erfgoed.  

Over de totstandkoming van deze brug is een extra nummer van het SIED bulletin Nijvertijd uitgebracht. De tekst kan worden gedownload. Zie rubriek publicaties, onder Nijvertijd, extra editie Raambrug.

Over de geschiedenis van de handel en industrie van het Pothoofd en de Raambuurt zijn eveneens aparte nummers van Nijvertijd uitgebracht. Voor het Pothoofd zie nummer 9. Voor de Raambuurt zie de nummers 1 en 15.