Bericht

 

 

Deze zomer is de muurreclame van de Aardappelbeurs aan de Nieuwe markt weer hersteld.

 

Veel Deventenaren hebben hebben de ijzerwarenzaak van Jan van Leusen aan de Nieuwe Markt gekend. Nu is er het bekende grand cafe Dikke van Dale gevestigd. De foto uit de jaren 20 van de vorige eeuw laat zien dat in het rechter pand op de hoek van de Waterstraat een handel in aardappelen werd gedreven. Het ietwat overdreven en curieuze "Aardappelbeurs" wekte de aandacht van onze stichting. In het kader van onze muurreclamerestauraties hebben wij met assistentie van pandeigenaar Karel Lassche deze bedrijfsaanduiding eerder dit jaar teruggebracht op de oorspronkelijke plek. De aanwezigheid van een aardappelopslag annex handel aan de Nieuwe Markt valt te verklaren door de op dit plein gehouden wekelijkse groentemarkt. Deze heeft tot in de 50er jaren bestaan.