Bericht

Steeds meer mensen komen er jaarlijks af op de Eindejaarsbijeenkomst van de SIED. Dit jaar werd er weer een gevarieerd programma geboden met een lezing over het 22e nummer van Nijvertijd over het 150 jarig Overijsselsch kanaal, een video-film over de verworven blikcollectie Reijns, de uitreiking van SIED ere-speldjes aan twee vrijwilligers en een aankondiging van nieuwe projecten.

Tegen achten ontving het bestuur donateurs en vrienden in de Sociëteit De Hereeniging met koffie. De zaal stroomde in een rap tempo vol en terwijl de inleiders de techniek naar hun hand probeerden te zetten, leidden de vele ontmoetingen tussen bekenden tot een vertrouwd geroezemoes.

Toen voorzitter Gijs van Elk even later de goedgevulde zaal welkom heette, telde men ruim zeventig aanwezigen, een blijstemmend aantal, dat het aantal van vorig jaar overtrof.
Gijs leidde het programma van de avond in, dat begon met een lezing over het Overijssels kanaal, dat in 2008 150 jaar geleden gereed kwam. Ons halfjaarlijkse tijdschrift Nijvertijd, dat bij deze bijeenkomst weer voor eenieder klaarlag, heeft het kanaal als onderwerp.

Ipe de Graaff en Janleo van de Laar hielden de lezing: Ipe begon met de geschiedenis van het ontstaan van het kanaal. Het was interessant te horen, dat men hier in Overijjssel de spoorwegplannen en de kanaalplannen ernstig tegen elkaar afwoog Door het verdwijnen van de brug in de De Boerlaan en de Pothoofdsluis aan de Sluisstraat is deze verbinding al sinds 1953 uit het stadsbeeld is verdwenen. Een van de laatste lichtbeelden toonde de Raambrug, die dankzij de SIED na ruim zestig jaar op haar plaats is teruggekeerd. Op dit moment ontlokte ons geslaagde initiatief bij de toehoorders een spontaan applaus.

Janleo van de Laar en Ipe de Graaf presenteren het verhaal over de geschiedenis van het kanaal

Na een ruime pauze toonde Ted Rensman een videofilm van zijn hand met als onderwerp de verwerving en verwerking van de blikcollectie van de heer Reijns. De film geeft een uitstekend inzicht in de enorme klus in de onafzienbare loods bij Zestienhoven, die de selectie uit 13000 stuks moet zijn geweest. De overdracht van de collectie door mw. Reijns aan de gemeente Deventer was goed in beeld gebracht. Tenslotte toonde de film de omvang van het werk, dat onze vrijwilligers daarna in de registratie en beschrijving van de 3500 geselecteerde blikken voorwerpen hebben gestoken.

de laatste 

doos de laaste doos.

Ted Rensman en Eric Giesbers de presenteren de blikciollectie

Toen stak Gijs van Elk van wal met een beschrijving van de activiteiten van de SIED van het afgelopen jaar en met die van die van komend jaar. Hij kon, al wilde hij het graag, helaas niet volledig zijn. Hij besprak onder meer het succesvol afgesloten project van de verwerving en de beschrijving van een deel van de blikcollectie van de Rotterdamse verzamelaar Reijns, de geslaagde uitgave van het jubileumboek naar aanleiding van het 120-jarig bestaan van de Deventer firma Auping en het terugbrengen van de firmanaam van Magazijn De Duif in de Lange B.


Voor het komende jaar noemde Gijs - onder vele andere voornemens - drie zaken: het terugbrengen van de muurreclame van textielhandelaar Sam Noach op de hoek van de Nieuwstraat en de Kuiperstraat, het project om de Deventer' Wederopbouwarchitectuur en -kunst in kaart te brengen en de activiteiten rond het Pothoofd: het redden van de Oude Pothoofdkade en het - in 2008 gepresenteerde en door velen ondersteunde - plan voor het Pothoofdpark: in 2009 zal- naar we allen hopen - duidelijk worden, waartoe de inspanning van velen van ons heeft geleid.

de nieuwe nijvertijd

De nieuwe nijvertijd, weer de moeite van het lezen waard !

Het mooiste bewaarde Gijs natuurlijk tot het laatst. Aangezien de vele activiteiten, die de SIED elk jaar weer onderneemt, worden gedragen door haar talloze vrijwilligers, heeft het bestuur van de SIED besloten twee opvallende vrijwilligers haar ereteken toe te kennen: het zilveren ere-speldje. Theo de Kreek en Anton Obdeijn waren de terechte ontvangers van het speldje, Anton onder meer vanwege zijn onvermoeibare lobby en zijn geslaagde uitwerking van de plannen voor de Raambrug, Theo vanwege zijn onmisbare fotografische registratie van de collectie Reijns en zijn bijdrage aan het illustreren van het boek over Auping, de firma overigens, bij welke hij vele jaren heeft gewerkt. Beide heren toonden zich zeer verguld met de hun toegezwaaide eer, die hen dubbel en dwars toekwam.

Anton Obdeijn en Theo de Kreek showen het SIED ere-speldje.

Tot slot wenste Gijs eenieder nog veel heil en zegen in het nieuwe jaar toe.

Het was nog lang gezellig in de Hereeniging.